Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

100-lecie „Kopernika”.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie obchodzi w tym roku swoje 100-lecie. Z tej okazji placówka otrzymała nowy sztandar. Ten rok to także jubileusz 60-lecia technikum i 50-lecie nadania szkole imienia.

Na inauguracji nowego roku, odbyło się pożegnanie starego i powitanie nowego sztandaru szkoły. Ten sprzed 20 laty, ufundowany przez szkolną społeczność na 80-lecie placówki, zastąpił nowy. Jego fundatorem jest Rada Rodziców.
Z rąk przewodniczącej Jolanty Radoch nowy symbol szkoły odebrał dyrektor Tomasz Kucharski i przekazał go pocztowi sztandarowemu. Nowy sztandar Zespołu Szkół im. M. Kopernika poświęcił ks. prał. Radosław Cyrułowski, dziekan Dekanatu Konińskiego.

Dyrektor szkoły Tomasz Kucharczyk przypomniał, że dzisiejszy „Kopernik” to placówka licząca 1.150 uczniów uczących się w 42 oddziałach, zlokalizowana w dwóch obiektach: przy Alejach 1 Maja (liceum i technikum) oraz przy ul. Żeglarskiej (szkoły branżowe). W szkole pracuje 120 nauczycieli różnych specjalności. Dyrektor życzył także uczniom, szczególnie z klas pierwszych, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i sukcesów. Tomasz Kucharczyk wręczył też nominację nowemu kierownikowi kształcenia zawodowego, którym został Zbigniew Beinek.

Serdeczne życzenia w imieniu prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz samorządu miasta i jego mieszkańców złożył uczniom i nauczycielom zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.

 

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.