Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

16 Listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W ponad 40 polskich miastach prezydenci podpisali się pod apelem
o poszanowanie zasad równości. Konin przyłączył się do akcji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 12 grudnia 1995 roku
z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu
i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach
obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

W Polsce, w ponad 40 miastach prezydenci i burmistrzowie wystosowali specjalny apel, który powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Pod apelem podpisał się równie Prezydent Miasta Konina, Piotr Korytkowski:

"Okazujemy solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i tymi, którzy z determinacją walczą o swoje prawa stając się obiektem ataków werbalnych, a w ostatnim czasie również fizycznych. Uważamy, że każdy obywatel naszych małych ojczyzn ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej."

 

 

 

Komentarze są wyłączone.