Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

24. Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – Anioły 2021.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie zapraszają do 24. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych – Anioły 2021

Konkurs przeznaczony jest dla wykonawców indywidualnych oraz zbiorowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych z subregionu konińskiego.Wszystkie szopki zgłoszone do Konkursu zostaną wystawione w klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie. Wystawę będzie można oglądać przez cały okres świąt Bożego Narodzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wykonanej szopki do klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie do dnia 17 grudnia 2020 r., w godzinach 14.00-16.00 wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia wykonanej szopki - osobna karta do każdej szopki.
Szopkę można wykonać według własnego pomysłu lub skorzystać z gotowego projektu, stosując dowolne materiały, np.: drewno, papier, plastelinę, itp. Wszystkie elementy szopki, zarówno konstrukcja jak i figurki, muszą być wykonane własnoręcznie.
Jedna placówka może zgłosić do Konkursu najwyżej 3 szopki.
Każda szopka powinna być podpisana na odwrocie lub pod spodem. Obok imienia i nazwiska należy podać telefon kontaktowy.

Zgłoszone do Konkursu szopki oceni Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów, która kierować się będzie następującymi kryteriami: estetyką wykonania oraz zgodnością z tradycją.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi 24 stycznia 2021 roku, podczas mszy św. o godz. 11.00 w kościele oo. Franciszkanów, ul. Reformacka 2 w Koninie.
Laureaci Konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie w styczniu 2021r.

Karta zgłoszenia – szopki 2021

UWAGA!
Ze względu na wyjątkowo dynamiczną sytuację epidemiologiczną w kraju, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian organizacji konkursu, o których poinformują wszystkich uczestników.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.