Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Walka ze zmianami klimatu - spotkanie z Basem Eickhoutem - 18.04, godz. 14.30

Co trzeba zrobić, aby zapobiec zmianom klimatu? Czy mamy jeszcze czas?Jak działać na rzecz ochrony srodowiska? Jak odchodzić od węgla w takim regionie jak Konin? Jak zapewnić zielone miejsca pracy? Na te i inne pytanie można porozmawiać podczas spotkania w czwartek 18.kwietnia z naukowcem, który pisał raporty IPCC, a teraz działa politycznie. Czas działać!

Bas Eickhout (ur. 1976 r.) - od 2009 roku jest holenderskim posłem do Parlamentu Europejskiego (MEP) z ramienia holenderskiego GroenLinks, a obecnie głównym kandydatem Zielonych Europejskich (wraz z Niemką Ska Keller) na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Bas Eickhout od lat zalicza się do najaktywniejszych posłów w PE, gdzie pracuje nad szeroką rzeszą tematów, ale z silnym naciskiem na transformację energetyczną, tworzenie zielonych miejsc pracy i innymi kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i ochronie środowiska naturalnego.

W imieniu Zielonych / EFA przeforsował kilka reform dotyczących europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, a ostatnio przekonał rząd holenderski, by przestał popierać gazociąg Nord Stream 2. Jednym z najważniejszych celów Basa Eickhouta jest aktywne wspieranie sprawiedliwej transformacji i walki z biedą energetyczną.

Bas Eickhout bardzo mocno też działa na rzecz sprawiedliwszej Europy, m.in. poprzez walkę z procederem uchylania się od płacenia podatków, a tym samym zapewnienie rządom zasobów niezbędnych do prowadzenia bardziej zdecydowanej polityki społecznej. W 2019 r. Eickhout i Keller zlecili przeprowadzenie badania na temat tego, w jaki sposób UE może pomóc w zapewnieniu sprawiedliwej transformacji w (dawnych) regionach powęglowych.

Eickhout studiował chemię i nauki o środowisku na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen. Obecnie mieszka w Utrechcie. Od 2000 roku pracował jako naukowiec w Niderlandzkiej Agencji Oceny Środowiska (Planbureau voor de Leefomgeving). Pracował nad kilkoma projektami, które dotyczyły problemów środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, rolnictwo, użytkowanie gruntów i biopaliwa. Jest jednym z autorów raportu IPCC w sprawie zmian klimatycznych. Organizacja ta otrzymała pokojową nagrodę Nobla z 2007 roku.

Pod patronato-matronatem Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Koninie

Komentarze są wyłączone.