Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

3,5 miliona euro dla Konina.

Umowy na dofinansowanie projektów z programu „Rozwój lokalny”, Miasto Konin podpisało 24 listopada. Jesteśmy wśród pierwszych trzech samorządów, z którymi je podpisano.

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast.

Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej:
„ Z pomocą Funduszy Norweskich i EOG oraz pieniędzy krajowych wspieramy małe ojczyzny. Ponad 3,5 miliona euro wsparcia otrzyma każde z 29 miast objętych programem „Rozwój lokalny”, by wkroczyć na szybszą ścieżkę wzrostu”.

„ Zgłaszane projekty z pewnością wpłyną na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców. 9 lipca 2021 r. wskazaliśmy listę 29 miast, które zakwalifikowały się do programu. Dziś podpisaliśmy pierwsze umowy z władzami Jarocina, Konina i Żar, z których każda opiewa na ponad 3,5 miliona”.

Projekt Konina „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” będzie dążyć m.in. do wprowadzenia nowej ścieżki rozwoju, jaką jest Zielone Miasto Energii. Konin ma szansę stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej, a także lepszym miejscem do życia i rozwoju dla mieszkańców. Pierwszym celem Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta jest transformacja energetyczna i gospodarcza. Rozwój energetyki odnawialnej, w tym wykorzystanie wodoru oraz wód geotermalnych. Drugi cel rozwoju stanowić będzie zdrowa równowaga, czyli nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru. Trzecim celem jest uruchomienie energii ludzi. Aktywizacja mieszkańców Konina poprzez wyzwolenie ich kreatywności i przedsiębiorczości.

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.