Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

35 milionów zł dla Konina.

Miasto Konin otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki pozyskanym środkom, zostaną zrealizowane dwa duże projekty: modernizacja obiektu RONDO oraz rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście.

Do Konina z rządowego Programu Polski Ład trafi prawie 35 milionów złotych. 25 października premier ogłosił wyniki pierwszego naboru.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski:
„To jest dobra informacja. Jako samorząd cieszymy się z każdego wsparcia, dzięki któremu możemy realizować przedsięwzięcia ważne dla naszych mieszkańców. Obiecaliśmy skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy dla Konina i, jak widać, tę obietnicę realizujemy. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania tych pieniędzy i tym, którzy przychylnie spojrzeli na nasze miasto serdecznie dziękuję”.

Na „Kompleksową modernizację energetyczną Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” w Koninie – etap I: dokumentacja i etap II remont dachu” otrzymaliśmy 4.950.000 zł, natomiast 550.000 zł, czyli 10%, to wkład własny miasta.

Zastępca Prezydenta, Witold Nowak:
„Wybudowany przed pół wiekiem obiekt sportowy RONDO wymaga remontu, a trzeba go rozpocząć od dachu. MOSiR w 2019 roku wykonał opinię techniczną przy pomocy ekspertów z Politechniki Poznańskiej, dokonał inwentaryzacji obiektu, a obecnie zlecił wykonanie audytu energetycznego. Bez środków z Polskiego Ładu nie bylibyśmy w stanie rozpocząć remontu dachu”.

Drugie zadanie, na które Konin otrzymał dofinansowanie w wysokości 29.925.000 zł to „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap IV”. Wkład własny miasta wynosi 5%, czyli 1.575.000 zł.

Zastępca Prezydenta Paweł Adamów:
„Jest ogromne zapotrzebowanie na uzbrojenie w sieć komunalną terenów mieszkaniowych na trzech osiedlach: Międzylesie, Grójec i Łężyn. To przyspieszy rozwój budownictwa mieszkaniowego, co z kolei powinno przełożyć się na ograniczenie procesu depopulacji”.
Trzeci wniosek złożony przez miasto „Rozbudowa Trasy Warszawskiej (droga krajowa 92) w Koninie wraz z skrzyżowaniami i obiektami mostowymi” w tym naborze nie otrzymał rządowego dofinansowania. Jego wartość wynosi 197.000.000 zł. 

 

 

 

Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.