Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Agencja Rozwoju Regionalnego z dotacjami dla firm.

Agencja Rozwoju Regionalnego z dotacjami dla firm.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim, rozpoczyna z dniem 1 stycznia 2021 roku, realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt „Dotacja na Twoją firmę” skierowany jest do osób, które mają ukończony 30 rok  życia, spełniają kryteria projektowe i planują rozpocząć działalność gospodarczą. Otrzymać będzie można wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe.

Szczegółowe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.twojafirma.arrkonin.org.pl.\\

 

Komentarze są wyłączone.