Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Akcja usuwania azbestu w 2020 roku zakończona.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego – kontynuacja” na rok 2020 została zakończona.

W tym roku udało się usunąć ponad 1 120 ton wyrobów azbestowych. Prace były prowadzone na 406 nieruchomościach należących do osób fizycznych.
To już czternasta edycja akcji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego – kontynuacja”. Przez te czternaście lat udało się unieszkodliwić ponad jedenaście tysięcy ton wyrobów zawierających azbest. Powiat koniński przeznaczył na ten cel 7 mln 341 tys. złotych, z czego środki własne stanowiły 4 mln 740 tys. złotych, a blisko 2 mln 600 tys. złotych to wsparcie
finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych lub samym transporcie
wcześniej zdemontowanego odpadu azbestowego. Wykonawcą robót była firma wyłoniona w przetargu: Logistyka Odpadów
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu powiatu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu. Wartość projektu wyniosła ponad 550 tys. złotych, z czego 200 tys. złotych stanowiło dofinansowanie.

 

 

 

 

źródło/zdj.powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.