Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Akcja usuwania azbestu.

Akcja „Program usuwania azbestu z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja”, rusza po raz kolejny dzięki środkom pochodzącym z budżetu Powiatu Konińskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Powiat Koniński, w 2022 r. po raz szesnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku, celem programu jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość na terenie jednej z czternastu gmin powiatu w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych.

Finansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego, a mianowicie: demontaż elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko lub samo unieszkodliwienie wcześniej zdemontowanych odpadów azbestowych.

Piętnastoletnia realizacja Programu przyczyniła się do unieszkodliwienia ponad 13 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Powiat Koniński przeznaczył na ten cel kwotę ponad 7 mln 800 tyś zł, z czego środki własne to ponad 5 mln 350 tyś zł. Pomoc finansową w wysokości ponad 2 mln 600 tyś  zł powiat pozyskał z WFOŚiGW.
Realizacja programu uświadamia mieszkańców powiatu o szkodliwości wyrobów azbestowych. Świadczy o tym systematyczny wzrost składanych wniosków. Od początku roku do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego starostwa wpłynęło ponad 300 wniosków. Z uwagi na tak duże zainteresowanie Programem termin naboru  wniosków może zostać skrócony w czasie.

Wniosek wraz z oświadczeniem muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Będą one realizowane według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie. Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce BIP, jak również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie oraz urzędach gmin.
.
Przedsięwzięcie pn. “Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2021 i 2022" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

powiat.konin.pl

 

Komentarze są wyłączone.