Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Akcja „Wspieraj Seniora” 2021.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie poinformował o decyzji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 roku.
Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu. Akcja polega w szczególności na dostarczaniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Szczegółowe informacje pod nr infolinii: 22 505 11 11.

 

 

Komentarze są wyłączone.