Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Alternatywy i innowacje w/dla edukacji”-konferencja naukowa.

„Alternatywy i innowacje w/dla edukacji”-konferencja naukowa.

Fundacja Konin Dzieciom zaprasza dyrektorów, nauczycieli i pedagogów placówek dydaktyczno-wychowawczych z powiatu
konińskiego oraz uczniów, podopiecznych, rodziców do udziału w bezpłatnej konferencji naukowej pn. „Alternatywy i innowacje
w/dla edukacji”.

Konferencja odbędzie się 7 października 2020 r. w godzinach 10:00-14:30 w salach dydaktycznych Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9:00. W związku z obecną
sytuacją epidemiologiczną w kraju, konferencja będzie miała postać 45-minutowych warsztatów o charakterze rotacyjnym
z podziałem na maksymalnie 25-osobowe grupy.

Do placówek oświatowych z powiatu konińskiego wraz z certyfikatami uczestnictwa, trafi publikacja popularnonaukowa stanowiąca źródło najnowszej wiedzy pedagogicznej oraz informacji poruszonych podczas spotkania ze specjalistami.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Powiatu Konińskiego.

MATERIAŁY REJESTRACYJNE

 

 

 

 

źródło: powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.