Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Apel Posła Tomasza Nowaka do Wojewody Wielkopolskiego.

Poseł Tomasz Nowak zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z apelem dotyczącym zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie Konina.

Poseł Tomasz Nowak:
„W związku z wojną w Ukrainie i przyjmowaniem w naszym regionie uchodźców wojennych zwróciłem się dziś do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na uruchomienie punktu konsultacyjno-rejestrującego w Koninie, jak również o uruchomienie w trybie pilnym ośrodka pobytowego w Hotelu Konin”.

 

 

 

facebook/poselTomaszNowak

Komentarze są wyłączone.