Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- nabór wniosków na rok 2021.

W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawne skierowane jest do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Szczegółowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5,
tel. (63) 249-96-55 lub 63 249-96-29, e-mail: sekretariat@moprkonin.lm.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 grudnia 2020 r.
Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępny jest na stronie
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021.

 

 

 

 

źródło/zdj:konin.pl

Komentarze są wyłączone.