Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Bartosz Małaczek złożył ślubowanie.

Bartosz Małaczek złożył ślubowanie.

W dniu 29 lipca 2020 r. Bartosz Małaczek został zaprzysiężony na konińskiego radnego.

Nowo zaprzysiężony radny Konina zastąpił Sławomira Lorka, który zrezygnował z mandatu i został prezesem MPEC. Uroczyste
ślubowanie odbyło się w sali sesyjnej ratusza z udziałem Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego zastępcy prezydenta Witolda Nowaka, przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Wojdyńskiego oraz radnych.

zdj.facebook.com/MalaczekBartosz

Komentarze są wyłączone.