Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Będzie remont w DPS w Ślesinie.

Dofinansowanie w wysokości 58 tysięcy złotych, pozyskał powiat koniński na remont w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

We wtorek 27 lipca w Poznaniu starosta Stanisław Bielik i wicestarosta Władysław Kocaj podpisali z wojewodą wielkopolskim umowę na dofinansowanie dwóch zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Realizowane prace kosztować będą łącznie 126.277,26 zł. Wkład własny powiatu, zabezpieczony w budżecie DPS wyniesie 68.189,72 zł, a pozostała kwota 58.087,54 zł to środki wnioskowane z budżetu państwa.

Remonty prowadzone będą w trzech łazienkach, a także na tarasie i na balkonie znajdującym się na I piętrze starej części Domu. Prace wewnątrz budynku służyć mają poprawie warunków sanitarnych i polegać będą na wymianie podłączeń hydraulicznych, glazury, terakoty oraz armatury łazienkowej. Zakres prac na tarasie i na balkonie obejmie likwidację przecieków, skucie starej i wylanie nowej posadzki, wykonanie instalacji zapobiegającej wilgoci i malowanie balustrad. Dzięki temu poprawi się stan techniczny remontowanych części budynku, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania.

Joanna Wołyńska, dyrektor DPS w Ślesinie:
„ Umowa została podpisana, kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Chcemy zrealizować to zadanie jeszcze w tym roku. Poza tym, w placówce jak zawsze dużo się dzieje. Obecnie realizujemy nowy, autorski projekt „Naucz się pomagać, będziesz mógł pracować”. Jest on skierowany do najbardziej aktywnych mieszkańców i ma stworzyć im możliwości rozwoju oraz ewentualnego usamodzielnienia się w przyszłości. Do projektu zgłosiło się 12 podopiecznych chętnych do wykonywania prac pomocowych na rzecz Domu. 19 lipca przeszli szkolenie BHP. Przebieg akcji realizujemy na bieżąco na naszym FB.”

 

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.