Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Bezpłatne autobusy MZK dla uczniów.

Bezpłatne autobusy MZK dla uczniów.

Bezpłatne przejazdy autobusami MZK Konin dostępne są dla dzieci i młodzieży szkolnej z Konina oraz z gminy Kazimierz Biskupi.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 roku, uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach MZK w Koninie, są uczniowie szkół podstawowych zamieszkali w Koninie lub na terenie gminy Kazimierz Biskupi, realizujący obowiązek szkolny oraz uczniowie szkół podstawowych realizujący obowiązek szkolny w szkołach na terenie Miasta Konina. Ze 100% ulgi mogą korzystać również uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Koninie lub na terenie gminy Kazimierz Biskupi.
Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów jest ważna legitymacja szkolna zawierająca adres zamieszkania albo ważna karta ucznia wydana przez placówkę oświatową z terenu Miasta Konina lub gminy Kazimierz Biskupi według wzoru określonego przez MZK.

Komentarze są wyłączone.