Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Budżet Konina na 2021 rok.

Budżet Konina na 2021 rok.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Konina ustalono budżet na 2021 rok. Uzyskał on poparcie 12 radnych - Koalicja Obywatelska i Lewica, 8 radnych było przeciwnych - klub PiS, 2 radnych: Jakub Eltman - PiS i Jarosław Sidor - radny niezrzeszony wstrzymali się od głosu.

Dochody w wysokości 552.699.416,48 złotych i wydatki wynoszące  554.613.562,54 złotych – to budżet miasta w 2021 roku.
Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina:
" Powiedzieć o budżecie na rok 2021, że jest trudny to jakby nic nie powiedzieć. Chciałbym powtórzyć swoje słowa sprzed roku, że mieliśmy trudności ze spięciem budżetu, ale trudności były zawsze. Dziś natomiast stajemy w obliczu czegoś znacznie poważniejszego - ogólnokrajowej zapaści finansowej samorządów. Samorządy w całym kraju odnotowują niebywały wzrost wydatków bieżących na realizację zadań oraz dramatyczne niedofinansowanie oświaty.Pomimo trudu, z jakim przyszło nam zbudować ten budżet jestem przekonany, że jest on w pełni realny i rozsądny. (…) Chciałbym podziękować Państwu Radnym za powstrzymanie się w zgłaszaniu na komisjach swoich wniosków dotyczących realizacji nowych, niezawartych w projekcie budżetu zadań. Dziękuję również za to, że ze zrozumieniem przyjęliście brak uwzględnienia wcześniej składanych indywidualnych wniosków zgłaszanych w ramach procedury uchwalania budżetu na 2021 rok."

W budżecie na 2021 rok najwyższe wydatki to:
 - Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - ponad 211 mln złotych, w tym 39 milionów złotych rocznie kosztuje miasto wychowanie przedszkolne będące zadaniem własnym gminy.  To aż o 14 mln zł więcej niż w roku 2020.
 - Pomoc społeczna i rodzina - około131 mln złotych.
 - Transport i łączność – 50 milionów złotych, w tym 14 milionów to wydatki majątkowe na drogi w mieście.
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - blisko 19 milionów zł.
 - Kultura fizyczna - około15,5 miliona zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29,5 miliona zł, Gospodarka mieszkaniowa - ponad 17 milionów zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  15 milionów zł.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę 33 miliony złotych i stanowią jedynie 5,96% ogólnych wydatków Miasta Konina. W 2021 roku będzie kontynuacja bardzo ważnych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi:
- Budowa połączenia ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją  linii kolejowej E-20  - to kwota 9.909.421,50 zł.
- Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” - 9.169.367,41 zł.
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - etap II i III 2.460.834,60 zł.
- Budowa skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania związanego z budową drogi  jako łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)  - 1.733.952 zł.
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie -1.624.562,25 zł.
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego – to 1.184.074,37 zł.
- Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie  - to 900.000 zł.
Natomiast na nabycie nieruchomości gruntowych planujemy wydać kwotę 506.860,47 zł.

Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2021-2024 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

 

 

źródło:Miasto Konin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.