Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W sprawie szpitala głos zabrał Burmistrz Turku.

Romuald Antosik,Burmistrz Miasta Turku wydał oświadczenie w sprawie przekształcenia szpitala.

Decyzją wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, od piątku 23 października, szpital w Turku będzie dedykowany wyłącznie pacjentom z COVID-19. Z decyzją tą nie zgadzają się władze miasta, mieszkańcy oraz pracownicy szpitala, którzy twierdzą,że szpital nie jest na to w ogóle przygotowany, nie ma sprzętu do leczenia pacjentów z COVID-19.
Burmistrz Turku wydał następujące oświadczenie w tej sprawie:

"Z niepokojem obserwuję sytuację, w której władze powiatu tureckiego akceptują decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie
szpitala w Turku. Przy pełnej zgodzie starosty, bez żadnego sprzeciwu i odwołania od decyzji wojewody placówka przeznaczona dla ok. 84 tys. mieszkańców powiatu zostaje dla nich zamknięta.

Mieszkańcy naszego miasta pozbawieni zostaną pomocy medycznej w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Tymczasem właśnie takie przypadki są najpowszechniejsze w naszym mieście i w całym powiecie tureckim.

Decyzja w sprawie szpitala nie była konsultowana z burmistrzami i wójtami gmin naszego powiatu, a nawet – z tego co można
przeczytać w lokalnych mediach – z pracownikami szpitala. Wyrażenie zgody na decyzję wojewody na przekształcenie szpitala
powiatowego w jednoimienny może narazić na niebezpieczeństwo chorych oraz ofiary zdarzeń losowych z terenu Turku oraz całego regionu. Szpital w Turku nie powinien być w całości przekształcony w placówkę jednoimienną. Można przecież poprzestać na
utworzeniu jednego oddziału przeznaczonego dla chorych na Covid-19, tak jak w innych miastach np. w Krotoszynie czy Pleszewie.

Żądam, aby władze powiatu tureckiego, w interesie ok. 84 tys. mieszkańców, odwołały się od decyzji Wojewody Wielkopolskiego
i podjęły działania w celu przywrócenia funkcjonowania szpitala w Turku. Oczekuję od władz powiatu tureckiego poważnego
podejścia do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców i rzetelnej informacji jak i gdzie mają się udać po pomoc medyczną
w nagłych przypadkach."

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turku

 

 

 

zdj.Miasto Turek

Komentarze są wyłączone.