Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Ciepłownia geotermalna na Pociejewie.

Ciepłownia geotermalna na Pociejewie.

Pierwsze źródło energii cieplnej, które będzie zarządzane i eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, budowane jest na wyspie Pociejewo.

Prace przy budowie ciepłowni geotermalnej sprawnie postępują. 29 października budowę odwiedził Prezydent Konina Piotr Korytkowski. Obecnie realizowany jest zakres robót związanych z budową budynku głównego ciepłowni do poziomu „0”, zbiornikiem żelbetowym o pojemności 2.000 m sześc. oraz przyłączem ciepłowniczym do magistrali przy Trasie Warszawskiej. Ma to być wykonane do końca bieżącego roku. Na koniec grudnia planowane jest również  ustawienie wiertni oraz rozpoczęcie wiercenia otworu Konin GT-3, którego głębokość wynosić będzie 2660m. Prowadzona inwestycja wpisuje się w politykę UE z zakresu ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz podstawowy filar strategii miasta – „Konin Zielone Miasto Energii”. Moc zainstalowana ciepłowni wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość całkowita: 60 575 931,14 zł brutto, w tym dofinansowanie 26 330 154,00 zł, wkład własny - 34 245 777,14 zł. Budowa zakończy się w 2022 roku.

 

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.