Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Ciepłownia geotermalna w Koninie.

Budowa ciepłowni geotermalnej na wyspie Pociejewo, ma ruszyć w czerwcu tego roku.

Budowa ciepłowni geotermalne, będzie jedną z trzech, opartych na odnawialnych źródłach energii instalacji dostarczających ciepło dla Konina. W siedzibie MPEC-Konin sp. z o.o. w obecności prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, podpisana została umowa z wykonawcą prac. Przetarg wygrało konsorcjum: UOS Driling S.A. z Warszawy (lider konsorcjum) i Energy Solutions sp.  z o.o. z Tarnowa.

Prezydent Konina, Piotr Korytkowski:
„To historyczne wydarzenie dla naszego miasta. Czekaliśmy na ten moment kilka lat, ale to nie był czas zmarnowany. Wykorzystaliśmy go na wprowadzenie zmiany w koncepcji związanej z budową drugiego otworu zatłaczającego i doprowadziliśmy do właściwego montażu finansowego.”

Prezes zarządu MPEC-Konin sp. z o.o. , Sławomir Lorek:
„Budowa ciepłowni rozpocznie się lada moment, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec roku 2022.  To termin, kiedy wykonawca ma oddać obiekt gotowy do użytkowania, po odbiorach przez nadzór budowlany i inne jednostki. Kolejne źródło ciepła dla miasta Konina z pewnością poprawi również parametry technologiczne miejskiej sieci. Korzyścią jest również to, że w przypadku awarii któregoś z dotychczasowych źródeł będzie ona zawsze wsparciem dla systemu ciepłowniczego.”

W ramach realizacji inwestycji powstanie budynek ciepłowni z urządzeniami służącymi do odbioru energii cieplnej pochodzącej z wody geotermalnej. Wyposażony będzie m.in. w rozdzielnię elektryczną z nastawnią cieplną oraz w halę technologiczną z wymiennikami ciepła, stacją filtrów oczyszczających wodę geotermalną oraz pompami wody sieciowej. Zostanie też wybudowany żelbetowy pomocniczy zbiornik o pojemności około 2 tysięcy metrów sześciennych. Zadanie to obejmuje także wykonanie odwiertu zatłaczającego GT-3 wraz z rurociągiem łączącym go z ciepłownią geotermalną, a także budowę przyłącza ciepłowniczego do magistrali biegnącej wzdłuż Trasy Warszawskiej.
Moc zainstalowana ciepłowni geotermalnej wynosić będzie 8,1 MWt.

Inwestycja kosztuje prawie 58,5 miliona złotych, z dofinansowaniem przekraczającym 24 miliony (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 15 milionów pochodzić będzie z pożyczki ze środków NFOŚiGW. Inwestycja otrzymała również wsparcie z budżetu Miasta Konina w wysokości 4 milionów złotych. W pozostałym zakresie zadanie będzie finansowane ze środków własnych spółki.

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.