Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Czternasta emerytura bez wniosku.

Czternasta emerytura trafi do klientów ZUS wraz z listopadowymi świadczeniami. Zostanie wypłacona z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Dodatkowe roczne świadczenie będzie przysługiwało osobom, które na dzień 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. W tym roku wyniesie 1250,88 zł brutto, jeżeli świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty, czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia – „złotówka za złotówkę”.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona dla około 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla około 7,9 mln świadczeniobiorców.
Będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 

 

 

,

Komentarze są wyłączone.