Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Czy miasto przejmie synagogę?

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie przejęcia działki i stojącej na niej synagogi.

Władze Konina rozważają przejęcie zabytkowej synagogi od obecnego właściciela. Projekt ten zakłada przejęcie działki wraz
z synagogą, a w zamian oddanie ponad 3,2-hektarowej działki pomiędzy ul. Wał Tarejwy, ul. Szarych Szeregów i Trasą Warszawską. Wartość oddawanej działki jest wyższa od wartości synagogi, dlatego właściciel musiałby jeszcze miastu dopłacić różnicę. Nie
wszyscy radni są zgodni w tej sprawie, podkreślając fakt pozbycia się przez miasto atrakcyjnej działki w zamian za synagogę. Władze miasta uzasadniają przejęcie zabytku:

Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta: "Nie ma dzisiaj znaczenia to, co chciał zrobić z tym budynkiem właściciel prywatny, nie ma
znaczenia, czemu nie chciała przejąć jej gmina żydowska. Dzisiaj ma znaczenie to, że prezydent Konina chce tę synagogę przejąć,
zagospodarować, uratować, by nie stało się z nią to, co stało się z kamienicą Esse, czy pałacem Reymonda".

 

zdj.pl.wikipedia.org

Komentarze są wyłączone.