Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Darmowa aplikacja Epicentrum Kultury.

Darmowa aplikacja Epicentrum Kultury.

Aplikacja Epicentrum Kultury dostępna jest w sklepie Google Play od dnia 25 lutego 2021 roku. Znajduje się w niej 50 miejsc oferujących seanse filmowe, koncerty, spektakle, spotkania, wystawy.

Aplikacja jest częścią projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard” w ramach Osi Priorytetowej 4: „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Aplikacja Epicentrum Kultury podpowie co, kiedy i gdzie będzie można zobaczyć, w czym uczestniczyć, jakie miejsca wybrać, by ciekawie spędzić wolny czas. Wysyła informacje o wydarzeniach organizowanych przez muzea, teatry, kina czy centra i domy kultury.
Aby lepiej zaobserwować Konin i okolice, aplikacja ta pozwoli również poznać zakątki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Pyzderskiej i okolic, zaznajomić się z domami z żelaza, wiatrakami, dworami i posłuchać ludowego śpiewaka.

Dzięki aplikacji dowiesz się jak wyjątkowym miejscem jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i jak różnorodne jest życie kulturalne w naszym mieście i regionie.

 https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ckis.oskard&gl=PL.

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.