Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Decyzja środowiskowa dla ZE PAK.

Decyzja środowiskowa dla ZE PAK.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Decyzja środowiskowa została wydana we wtorek 21 lipca przez Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
Umożliwia to ZE PAK realizację inwestycji polegającej na budowie wytwórni wodoru o docelowej mocy do 50 MW w oparciu o elektrolizery z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM). Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie Elektrowni Konin, gdzie zlokalizowany jest istniejący blok biomasowy o mocy 50 MW i budowany jest kolejny blok na biomasę również o mocy 50 MW.

Bloki biomasowe z Elektrowni Konin wykorzystane będą również przy produkcji zielonego wodoru z elektrolizerów, które zostaną zainstalowane na terenie Elektrowni Konin. Pierwszy taki elektrolizer został już kupiony przez ZE PAK od firmy Hydrogenics Europe. Instalacja posłuży do produkcji wodoru przy wykorzystaniu energii pozyskiwanej ze spalania biomasy. Początkowa moc tej jednostki wynosi 2,5 MW, przy czym umowa zawarta przez ZE PAK z dostawcą umożliwia prostą rozbudowę tej instalacji do 5 MW. Na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Konina możliwe będzie zrealizowanie inwestycji związanej z budową 10 elektrolizerów o mocy 5 MW każdy.

W spotkaniu wzięli udział również: Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK Zygmunt Solorz, Jacek Bogusławski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.