Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Do Konina przyjedzie kardiobus.

Do Konina przyjedzie kardiobus.

Trwa akcja bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych diagnozie chorób serca. 19 listopada 2020 r. mieszkańcy Konina będą mogli skorzystać z badań w specjalnym kardiobusie.

Kardiobusy wyjadą do mieszkańców wielu miast dzięki Fundacji NEUCA dla Zdrowia, która od lat organizuje bezpłatne badania
profilaktyczne. Kardiobus do Konina przyjedzie 19 listopada i będzie stacjonował przy ul. Przyjaźni 3 między godzinami 9.00 a 16.00. Pod tym adresem należy się też zapisać.

W ramach badania będzie można bezpiecznie:
- wykonać EKG, które pozwala ocenić częstotliwość oraz miarowość pracy serca, a także rozmiar oraz położenie komór serca,
- wykonać pomiar ciśnienia, który umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia,
- sprawdzić wskaźnik BMI, który określa stopień ewentualnego nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Dodatkowe informacje:
- w kardiobusie będą odbywać się tylko umówione wizyty.
- przed wejściem do busa każdy pacjent będzie miał zmierzoną temperaturę.
- obowiązuję także dezynfekcja rąk oraz zakrycie ust i nosa - obowiązek posiadania własnej maseczki.

 

 

Komentarze są wyłączone.