Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Do Ministerstwa Sportu trafiła już koncepcja stadionu przy ulicy Dmowskiego.

Witold Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Konina wraz z Ewą Kulczyńską, dyrektor MOSiR, złożyli w Warszawie projekt koncepcyjny przebudowy stadionu przy ulicy Dmowskiego.

Praca nad koncepcją stadionu im. M. Paska w Koninie trwała kilkanaście tygodni. Oprócz projektu zagospodarowania działki, na
której znajdą się trzy boiska zespół powołany przez prezydenta Konina pracował przede wszystkim nad spełnieniem kryteriów
licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dokładne wytyczne dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z ciągami
komunikacyjnymi i bezpieczeństwem na stadionie dla zawodników, sędziów oraz kibiców. Ustaleniu podlegały także rozmiary pola gry oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów w otoczeniu pola gry piłkarskiego boiska.

Witold Nowak: "Opracowanie tych kryteriów zajęło nam najwięcej czasu. Po ich spełnieniu wykonawca dokumentacji projektowej ma jasne wskazówki do pracy, a my mamy zatwierdzoną przez PZPN koncepcję, która dopiero teraz otwiera nam drzwi do ubiegania się o ministerialne dofinansowanie."

Złożony w kancelarii Ministerstwa Sportu wniosek jest zgłoszeniem do programu o szczególnym znaczeniu dla sportu i zawiera
kryteria licencyjne uzgodnione z PZPN, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród piłkarzy, działaczy sportu, rodziców i uczniów
konińskich szkół, a co najważniejsze zawiera potwierdzenie zabezpieczenia przez Prezydenta Miasta środków na wkład własny dla tej realizacji.

Witold Nowak:"Przed nami drugi krok, czyli złożenie do końca listopada wniosku inwestycyjnego. Po tym terminie wszystko będzie już po stronie Ministerstwa Sportu. Ze strony miasta zabezpieczyliśmy w budżecie na ten cel prawie 3 miliony złotych rozłożone na trzy lata. Jeśli otrzymamy 70 % dotacji, to ruszymy z oczekiwaną od kilkudziesięciu lat przebudową tego obiektu piłkarskiego."

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.