Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Gmina Grodziec ma dofinansowanie na budowę kanalizacji.

Gmina Grodziec ma dofinansowanie na budowę kanalizacji.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansuje przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Grodziec ul. Wiejska”.

6 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec, Wójt Gminy Mariusz Woźniak i Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska podpisali
z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie inwestycji z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycja zakłada projekt i wybudowanie kanalizacji sanitarno grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi (13 sztuk) do granicy posesji. Zakłada również zaprojektowanie i budowę pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. Wykonane zostaną także 2 nitki wodociągu, który umożliwi podłączenie przyszłych budynków do sieci wodociągowej bez ingerencji w zaprojektowaną już drogę.
Zakładany całkowity koszt inwestycji to około 570 tysięcy złotych. Połowa tych środków, około 285 tysięcy złotych pochodzi ze
środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakończona inwestycja uporządkuje gospodarkę wodno-kanalizacyjną, co bezpośrednio wiąże się z poprawą warunków życia
mieszkańców miejscowości Grodziec.

Zakończenie inwestycji zakłada się w marcu 2022 roku.

 

 

zdj.grodziec.pl

Komentarze są wyłączone.