Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dofinansowanie na remont ulicy Przemysłowej.

Dofinansowanie na remont ulicy Przemysłowej.

Miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na remont odcinka ulicy Przemysłowej w Koninie.

Remontowany odcinek liczy 702 metry, począwszy od skrzyżowania ulic: Przemysłowa - Brunatna w kierunku Gosławic. Dofinansowanie tego odcinka z budżetu państwa to prawie 914 000 złotych. Całość inwestycji to koszt 2,4 miliona złotych. Przebudowa planowana jest w okresie wrzesień – grudzień. Prace remontowe obejmą również wymianę nawierzchni w zatokach
autobusowych oraz nowe wiaty przystankowe. Są również plany przebudowania ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Paderewskiego.

Ulica Przemysłowa jest ważnym odcinkiem komunikacyjnym i ma status drogi krajowej nr 25.

Komentarze są wyłączone.