Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dotacja dla MBP w Koninie.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie otrzymała dotację z programu „Promocja czytelnictwa” realizowanego przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwota dotacji to 13 510 zł. Pozytywnie oceniono 139 wniosków, w tym nasz pod nazwą "Co słonko widziało? – promocja twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci”.

Celem zadania jest:
- realizacja wartościowych form promocji czytelnictwa,
- utrwalenie tożsamości kulturowej,
- wzmocnienie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich w kontekście ważnych dla kultury polskiej wartości zaczerpniętych z literatury dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej, uhonorowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022.

Zadanie skierowane jest do dzieci w wieku 0-12 lat, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli i bibliotekarzy z powiatu konińskiego, a jego realizacja będzie się odbywała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oraz w jej filiach.
Twórczość Marii Konopnickiej przedstawimy w sposób ekspresyjny i sensoryczny, co pozwoli wprowadzić małych czytelników w świat prawdziwej poezji, dostrzec piękno przyrody, wyzwolić miłość do ziemi ojczystej i jej historycznej tradycji oraz pobudzić wyobraźnię i zaciekawić w trakcie kontaktu z pięknym słowem tej wybitnej polskiej pisarki.

Działania projektu obejmować będą:
- warsztaty metodyczne dla rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy,
- warsztaty dla dzieci: literackie, plastyczne, muzyczne, kulinarne,
- spotkania autorskie,
- pokazy iluzji,
- imprezę plenerową dla dzieci i rodziców,
- powiatowy konkurs dla dzieci na książkę sensoryczną, wielką wystawę podsumowującą projekt i wydanie e-booka.

 

mbp.konin.pl

Komentarze są wyłączone.