Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dotacja na prace konserwatorskie polichromii w farze.

Dotacja na prace konserwatorskie polichromii w farze.

Miasto Konin dofinansowało prace konserwatorskie przy polichromiach w kaplicy Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja.

Przekazane wsparcie to kwota 30 tysięcy złotych. Zostanie przeznaczona na prace w kaplicy Przemienienia Pańskiego. Dzieła powstały na początku XX wieku, ich autorem jest młodopolski artysta Eligiusz Niewiadomski.
Prace obejmują badania związane z rozpoznaniem występowania oryginalnej polichromii i stopnia zniszczenia warstw malarskich, oczyszczanie powierzchni, wykonanie retuszy, restaurację polichromii, uzupełnienie ubytków. Konserwacji poddane zostaną zarówno polichromie na ścianach kaplicy, jak i na jej sklepieniu. Wszystko odbywa się w uzgodnieniu z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków.

Zastępca Prezydenta Konina, Witold Nowak:
„To jeden z najważniejszych zabytków starej części miasta. Kościół zbudowany na przełomie XIV i XV wieku, z pięknymi polichromiami, które są oglądane nie tylko przez mieszkańców Konina, ale też przez turystów odwiedzających nasze miasto. Cieszymy się, że renowacja polichromii odbywa się przy naszym wsparciu.”

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach, które nie są własnością miast, przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miasta. Ze środków budżetowych miasta dofinansowane były dotychczas konserwacje i remonty kościołów parafialnych pw.: św. Bartłomieja, św. Andrzeja Apostoła, św. Ducha, św. Marii Magdaleny. Pracom konserwatorskim i restauratorskim poddane były ołtarze, rzeźby, polichromie, obrazy, ambony, portal gotycki i płyta epitafijna.

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.