Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dotacja z PFRON dla Powiatu Konińskiego.

Dotacja z PFRON dla Powiatu Konińskiego.

Likwidacja barier transportowych i architektonicznych to cel, na jaki Powiat Koniński otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz przekazał samorządowi 518 815,32  złotych z „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”. Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie po raz kolejny skorzystało z możliwości pozyskania dodatkowych środków na działania wspierające aktywizację niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Tym razem dofinansowanie PFRON - w wysokości 420 tysięcy złotych - przekazane zostanie gminom Golina, Kazimierz Biskupi i Grodziec, a także Warsztatom Terapii Zajęciowej w Paprotni na zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Prawie 99 tysięcy złotych otrzyma też gmina Rzgów na likwidację barier architektonicznych w swoim Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki te przeznaczone zostaną na budowę szybu windowego i montaż dźwigu, dzięki czemu ośrodek dostosowany zostanie do potrzeb niepełnosprawnych klientów.

Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono na 30 września 2022 roku.

 

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.