Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dotacje dla klubów sportowych.

Miasto Konin przeznaczyło 2 miliony 810 tysięcy złotych na szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu w 2022 roku.

O dotację ubiegało się 25 klubów. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne. Wsparcie otrzymało 25 klubów działających na terenie Konina. W 13 przypadkach dotacje wzrosły w porównaniu z 2021 rokiem, w trzech są niższe, w dziewięciu wynoszą tyle samo.

Przedstawione przez kluby wnioski rozpatrywała czteroosobowa komisja złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego i MOSiR Konin. Przy ocenie pod uwagę brano następujące kryteria: punkty zdobyte w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym udzielenie dotacji; liczbę zawodników ćwiczących w klubie; liczbę i poziom sportowy drużyn klubowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. Propozycję podziału środków komisja przedstawiła prezydentowi miasta, który ostatecznie zatwierdza podział dotacji.

Podział dotacji w 2022 roku:

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.