Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dotacje na remont zabytków.

Dotacje na remont zabytków.

Trwa nabór wniosków na na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. przeznacza na ten cel 1 000 000 złotych.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego.
Dotacja może zostać udzielona do wysokości 70% ogółu nakładów na prace lub roboty, ale w uzasadnionych przypadkach nawet 100%.
Wnioski można składać do 1 marca 2021 r.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek - pobierz

Przewodnik jak wypełnić wniosek - pobierz

Zaktualizowany kosztorys (po przyznaniu dotacji) - pobierz

Oświadczenie dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz

Sprawozdanie końcowe - pobierz

Zasady przetwarzania danych osobowych - pobierz

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.