Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dożynki Powiatowo-Gminne w Licheniu.

W bazylice licheńskiej odbyły się w niedzielę 6 września Dożynki Powiatowo-Gminne.

Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godzinie 12.00 rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył kustosz
sanktuarium, ks. Janusz Kumala MIC.

„Przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej, Pani Ziemi Konińskiej, witam wszystkich w tę dożynkową niedzielę. W dzień, w którym
chcemy dziękować Bogu za Jego opatrzność, za opiekę".

Ks. Kumala dziękował rolnikom za trud, jaki wkładają w codziennie obowiązki:
„To polskiej wsi zawdzięczamy w dużej mierze i miłość, i wierność ojczyźnie, i tęsknotę za odzyskaniem niepodległości w okresie rozbiorowym, czego wyrazem było pielgrzymowanie do maryjnych sanktuariów, także licheńskiego. Dzisiejsze święto, zakorzenione
w tradycji polskiej, chce zwrócić nasza uwagę na tych, którzy trudzą się, abyśmy mieli chleb codzienny. Ważne jest, abyśmy pielęgnowali troskę o polskie rolnictwo, o to, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy z miłością wychodzą codziennie w pole.”

Pod koniec nabożeństwa, nastąpiło przekazanie przez starostów dożynek, staroście konińskiemu i burmistrzowi Ślesina bochnów chleba z tegorocznych zbóż.

Przed bazyliką prezentowały się wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców gmin powiatu konińskiego. Odbył się konkurs "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, w którym pierwsze miejsce zajęła gmina Rzgów z wieńcem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku. Na drugim miejscu znalazł się wieniec z sołectwa Podgór w gminie Kramsk. Trzecie miejsce należało do gminy Ślesin, za wieniec wykonany w Półwiosku Starym.
Mariusz Zaborowski, burmistrz Ślesina: " To najważniejsze święto w naszej gminie. Bardzo żałujemy, że nie może się ono odbyć w taki sposób jakbyśmy chcieli. Rok temu, kiedy rozmawialiśmy ze starostą o organizacji dożynek, nie myśleliśmy że odbędą się one
w największej świątyni w Polsce".

Druga część uroczystości dożynkowych dotyczyła konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. Tytuł Powiatowego Rolnika Roku wraz ze
statuetką żniwiarza otrzymali: Iwona i Dariusz Jaroszewscy, Urszula i Michał Michalscy, Marcin Muszyński, Krzysztofa i Arkadiusz Naworscy oraz Maria i Sebastian Staszak.

Starosta Stanisław Bielik: "Wiemy, że żyjemy w trudnym okresie ale to święto należało zorganizować, bo rolnicy w naszym powiecie odgrywają niebagatelną rolę. Na początku roku obawialiśmy się mocno o warunki pogodowe. Tak się stało, że dzisiaj możemy mówić, że to są plony na miarę naszych rolników. Dożynki to symboliczne podsumowanie pracy rolników, bo ta praca nie trwa tydzień czy miesiąc, ale 365 dni przez 12 miesięcy w roku. Życzę, abyście mogli osiągać jak najlepsze wyniki".

Komentarze są wyłączone.