Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

DPS w Koninie ma nową dyrektor.

DPS w Koninie ma nową dyrektor.

Dom Pomocy Społecznej w Koninie ma nową dyrektor. Została nią Magdalena Gielniak-Sobczak, wybrana w drodze konkursu. Stanowisko to objęła po dyrektor Mirosławie Nowak.

W konińskim Domu Pomocy Społecznej w dniu 1 lipca 2020 r. rozpoczęła pracę dyrektor Magdalena Gielniak-Sobczak. Wybrana
została w drodze konkursu. W trakckcie naboru, dokładnie analizowano wykształcenie kandydatów. Najważniejszym elementem były wyniki testu i rozmowa kwalifikacyjna. Magdalena Gielniak-Sobczak znalazła się w piątce kandydatów, którzy przystąpili do ostatniego etapu rekrutacyjnego.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski: „Pani Magdalena Gielniak-Sobczak zdobyła najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy
kwalifikacyjnej. Wykazała się wysoką wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy związanej z pomocą społeczną”.

Tak wygląda wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe dyrektor Magdalena Gielniak-Sobczak:

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydziału Nauk Społecznych
- studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej.
- we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym - studia podyplomowe w zakresie zarządzania polityką społeczną.
Stanowiska pracy:
- Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Koninie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
- zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
- zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego w Chojnowie.

fot.konin.pl

Komentarze są wyłączone.