Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

DPS w Ślesinie walczy z COVID-19.

DPS w Ślesinie walczy z COVID-19.

Badania potwierdziły dodatni wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2 u 70 osób w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Służby sanitarne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 70 osób ślesińskiego DPS: 48 mieszkańców i 22 pracowników. Pielęgniarki zatrudnione w DPS zostały przeszkolone i przez weekend pobrały wymazy od wszystkich mieszkańców i pracowników. Łącznie przebadano 126 osób.
Elżbieta Sroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: "Te testy pozwoliły kierownictwu placówki podejmować decyzje dotyczącego jakiegoś lokowania mieszkańców tak, żeby ci którzy pozostali zdrowi, przetrwali w tym zdrowiu. Najtrudniej jest z personelem, który jest zdziesiątkowany. Sytuacja jest trudna, ale pod kontrolą. Taką informację mam od pani dyrektor DPS, która też ma dodatni wynik testu."
" Obecnie nie ma trudności w zabezpieczeniu placówki w personel i nawet przebywanie części pracowników w izolacji domowej nie pogarsza jakości obsługi pensjonariuszy domu. Spośród wszystkich zatrudnionych pracowników, na stanowiskach pracy pozostało 20 osób, które zadeklarowały chęć pozostania przez 10 dni razem z mieszkańcami na terenie DPS. Dla 10 opiekunów, 4 pielęgniarek oraz 6 zdrowych pracowników kuchni i zaopatrzenia miejscem zakwaterowania na ten czas będzie Hostel Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie."

Starosta koniński Stanisław Bielik zwrócił się do Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z prośbą o wsparcie na wypadek, gdyby sytuacja uległa pogorszeniu.

Komentarze są wyłączone.