Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dzień Archiwów w Kaliszu

9 czerwca obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji niemal wszystkie placówki, które gromadzą, przechowują i udostępniają różnego rodzaju dokumenty organizują specjalne wydarzenia.

Archiwum Państwowe w Kaliszu przygotowało dwie wystawy, publikację oraz wykład. Już w środę, 8 czerwca sylwetkę wybitnego mieszczanina z czasów średniowiecza, pochodzącego z Konina doktora Jana Zemełki, który karierę rozwinął w Kaliszu, uzyskując przy tym godność burmistrza miasta przybliżył znany mediewista Jerzy Łojko, który opowiedział o działalności społecznej i filantropijnej Jana Zemełki oraz zachęcił do obejrzenia poświęconej mu wirtualnej wystawy, znajdującej się na stronie internetowej kaliskiego archiwum.

Czwartek natomiast, 9 czerwca to dzień promocji wydawnictwa „Spuścizny w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu” oraz otwarcia wystawy pod tym samym tytułem. „Spuścizny” to prezentacja archiwaliów wybitnych mieszkańców Kalisza przekazanych przez nich samych lub ich rodziny pod fachową opiekę pracowników archiwum. Wystawa i wydawnictwo to swoisty hołd złożony ludziom, którzy swoją działalnością społęczną i zawodową przysłużyli się rozwojowi miasta i którzy zasłużyli na pamięć następnych pokoleń jego mieszkańców. To jednocześnie świadectwo, że historię, poprzez swoje codzienne, zwyczajne starania, tworzą nieprzeciętni ludzie.

Komentarze są wyłączone.