Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Dzień Pracownika Socjalnego. Starosta S. Bielik składa życzenia.

Dzisiaj, 20 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Starosta Stanisław Bielik składa wyjątkowe życzenia:

"Wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze
pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym,   składam serdeczne  podziękowania za codzienną  pracę z drugim człowiekiem, za niesioną pomoc i wsparcie jakie okazujecie tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych
trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze winno  budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności.  Ostatnie miesiące  trudnej rzeczywistości w okresie pandemii udowodniły, że jesteście Państwo odpowiedzialni i gotowi do
podejmowania najtrudniejszych zadań  w imię solidarności  i pomocy dla drugiego  człowieka.  I że zawsze  można na Was polegać.

W imieniu Samorządu Powiatu Konińskiego  życzę  wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej
pracy przyniósł poczucie zadowolenia. Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej osobistej satysfakcji ale też ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości."

Z wyrazami szacunku
Stanisław Bielik - Starosta Koniński

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.