Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Europejskie Dni Dziedzictwa

Wykłady, wystawy, spektakl teatralny, występy artystyczne, pokazy rzemieślników, a nawet zwiedzanie krypty grobowej – to tylko niektóre z wydarzeń Ogólnopolskiej Inauguracji 27 Europejskich Dni Dziedzictwa, której gospodarzem była Wschowa w województwie lubuskim.

Miasto o wielowiekowej, niezmiernie bogatej historii, jak w soczewce skupia świadectwa wielokulturowego dziedzictwa. Najpierw miasto królów polskich, rozwijane potem przez mieszczan niemieckich i kupców żydowskich, leżące na pograniczu Śląska i Wielkopolski zachowało do dziś wiele śladów tej wspólnej historii.

Początki miasta opisywała wystawa w Muzeum Ziemi Wschowskiej pt. "Na wierność Rzeczpospolitej – królewskie miasto Wschowa – jego rozwój i znaczenie w dziejach państwa polskiego (patrz niżej: Jerzy Łojko i Dariusz Czwojdrak – rozmowa o historii Wschowy).

Niezwykle bogatą bibliotekę regionaliów wschowskich wzbogaciła nowa publikacja, czyli "Kronika Wschowskich Bernardynów" opracowana przez ojca Alojzego Pańczaka, zaprezentowana i omówiona przez profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Marcelego Tureczka oraz Jerzego Łojko z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, którzy byli recenzentami naukowym tej pracy. (Patrz niżej: Prezentacja "Kroniki Wschowskich Bernardynów"). Dzieło wydane zostało dzięki Stowarzyszeniu CzasArt, które reprezentowała Marta Małkus, inicjatorka wielu przedsięwzięć promujących Wschowę i jej dziedzictwo. Po prezentacji książkę można było kupić.
Z tej okazji skrzętnie skorzystali mieszkańcy miasta, którzy wypełnili kościół św. Józefa. Uczestnicy spotkania mieli również rzadką okazję zwiedzić znajdującą się w podziemiach tej świątyni kryptę grobową.

Ostatnim akcentem pierwszego dnia ogólnopolskiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa we Wschowie był spektakl teatru, działającego w miejscowym Centrum Kultury i Rekreacji pod tytułem "W Lapidarium miasta Pani" w reżyserii Grzegorza Dolacińskiego.

W niedzielny poranek natomiast odbyła się piesza wędrówka Drogą św. Jakuba do graniczącej ze Wschową wsi Przyczyna Górna, gdzie znajduje się zabytkowy kościół, o którego dziejach oraz ogromnej wartości dziełach sztuki mówiła Barbara Ratajewska i Marta Małkus, szczególną uwagę zwracając na średniowieczne polichromie.

Europejskie Dni Dziedzictwa zakończą się w niedzielę 15 września.

Komentarze są wyłączone.