Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Fabryka Diamentów przekazała swój dochód na renowację fortepianu Bechstein.

Fabryka Diamentów przekazała swój dochód na renowację fortepianu Bechstein.

Trwa zbiórka środków na odnowę fortepianu Bechstein, który stoi w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. Fabryka Diamentów przekazała wczorajszy dochód na ratowanie zabytkowego fortepianu.

Fortepian Bechstein stojący w auli I Liceum Ogólnokształcącego pochodzi z z 1923 roku. Potrzebne są pieniądze na renowację
fortepianu. Fabryka Diamentów przekazała dochód z 6 października, aby ratować fortepian.

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO zorganizowało w marcu koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. Udało się wtedy
zebrać ponad 3000 zł. Nie licząc wczorajszej darowizny od Fabryki Diamentów, w sumie jest niecałe 5000 złotych na remont
fortepianu Bechstein.

Komentarze są wyłączone.