Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Gmina Kleczew dopłaci uczniom do biletów.

Gmina Kleczew dopłaci uczniom do biletów.

Na sesji Rady Miejskiej w Kleczewie zaakceptowano projekt Bilet+.  Za projektem głosowało trzynastu radnych, dwóch było
nieobecnych.

Program Bilet+ skierowany jest do uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania. Maksymalna miesięczna rekompensata wyniesie 25 złotych. Aby uzyskać dofinansowanie do biletu, należy do końca września złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Wniosek składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun w przypadku uczniów niepełnoletnich.
W trakcie trwania roku szkolnego, konieczne będzie złożenie kolejnych dwóch wniosków. Trzeba będzie wówczas udokumentować poniesione koszty związane z dojazdem do szkoły (imienny bilet miesięczny, faktura, oświadczenie o dojazdach własnym
transportem). Termin złożenia pierwszego wniosku mija 15 grudnia i będzie on obejmował zwrot pieniędzy za okres od września do grudnia, natomiast drugi - do 15 lipca i będzie obejmował zwrot za dojazdy od stycznia do czerwca.

" Program ten pozwoli uczniom i ich rodzicom na zmniejszenie wydatków związanych z dojazdem do wybranej szkoły, a tym samym pozwoli na wyrównywanie szans wszystkich uczniów z gminy Kleczew".

 

fot.gminakleczew

Komentarze są wyłączone.