Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Granty PPGR” – są środki na komputery, laptopy i tablety.

„Granty PPGR” - są środki na komputery, laptopy i tablety.

W konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, udało się pozyskać środki na zakup komputerów, laptopów i tabletów.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Niebawem nastąpi podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Określi ona zasady przekazania komputerów, laptopów i tabletów - osobom, które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia. Zostaną one poinformowane o dalszych działaniach telefonicznie.

Wartość projektu: 251 500,00 zł. Dofinansowanie 100%.

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.