Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

II etap znakowania Konińskiego Szlaku Miejskiego.

II etap znakowania Konińskiego Szlaku Miejskiego.

Miasto Konin zakończyło II etap znakowania Konińskiego Szlaku Miejskiego.

Projekt oznakowania Konińskiego Szlaku Miejskiego polega na umieszczeniu na najcenniejszych zabytkach tablic informacyjnych w językach: polskim i angielskim, zawierających opis obiektów oraz specjalny znak informacyjny umieszczany na zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach drugiego etapu oznakowanych zostało sześć obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. To: zamek w Koninie (Gosławice), kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, synagoga, kościół pw. św. Ducha, klasztor oo. Franciszkanów oraz kościół pw. św. Wojciecha.

W ubiegłym roku tablice informacyjne zostały zawieszone na pięciu obiektach. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oznakowane zostały: kościół pw. św. Bartłomieja, ratusz, dworek Zofii Urbanowskiej, willa Reymonda i budynek dawnego „Starostwa”, czyli obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Wolności.
Dzięki umieszczonym tablicom, możemy poznać daty powstania obiektów, ich przeznaczenie i funkcję, jest też specjalny, zapełniony ciekawostkami akapit pod hasłem „Czy wiesz, że…”. Na wszystkich umieszczono znak informacyjny ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM.

Andrzej Łącki z Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:
„Chcemy w ten sposób pokazać atrakcyjność obiektów zabytkowych na terenie miasta. Każda tablica to taki miniprzewodnik zawierający pakiet podstawowych informacji istotnych np. z punktu widzenia turystów zwiedzających Konin. Na tablicy jest kod QR, który można zeskanować i dzięki temu uzyskać dodatkowe informacje o danym zabytku.”

W następnych etapach miasto planuje umieścić kolejne tablice, a także znaki informacyjne na obiektach znajdujących się w wykazie zabytków Miasta Konina. Projekt polegający na wyznakowaniu Konińskiego Szlaku Miejskiego jest realizowany ze środków miasta.

 

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.