Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Jak wygląda tolerancja w konińskich szkołach? – ranking.

Jak wygląda tolerancja w konińskich szkołach? - ranking.

Powstał kolejny ranking szkół powiatu konińskiego.Tym razem mówiący o szkołach tolerancyjnych i wolnych od mowy nienawiści.

Badanie na temat tolerancji w szkołach przeprowadziło Przedwiośnie - młodzieżówka partii Wiosna. Ankiety wypełniło 655 uczniów z ośmiu szkół w Koninie i powiecie. W badaniu nie wzięła udziału Szkoła Budownictwa i Kształcenia Zawodowego - samorząd uczniowski odmówił uczestnictwa w ankietach.
Pytania związane były z dyskryminacją, tolerancją i bezpieczeństwem w szkole.Pojawiły się m.in.:
,,Czy doświadczyłaś/-eś dyskryminacji, odrzucenia ze względu na płeć?",
,,Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole?",
,,Czy doświadczyłaś/-eś przemocy fizycznej?".

Po dokładnej analizie przeprowadzonego badania jasno wynika, że w konińskich szkołach ma miejsce przemoc i brak tolerancji. Żadna placówka nie uzyskała maksymalnej liczby punktów (max.96 pkt.). Najlepszy wynik osiągnęło II Liceum Ogólnokształcące w Koninie - 76,2 pkt. Na drugim miejscu jest III Liceum Ogólnokształcące w Koninie - 4,4 pkt., trzecie miejsce - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie z wynikiem 73,2 pkt. Najgorzej wypadło I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie z wynikiem 68 pkt.
Mając na uwadze powyższą sytuację, Młodzież z Przedwiośnia złożyła na ręce prezydenta Konina, Piotra Korytkowskiego wniosek z prośbą wprowadzenia do szkół dodatkowych zajęć o tematyce: edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej.

Wyniki w następujących kategoriach: ,,Równouprawnienie", ,,Tolerancja osób LGBT+" i ,,Szkoła wolna od ksenofobii":

Ranking ogólny:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie - 76,2 pkt.
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie - 74,4 pkt
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 73,2 pkt
4. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie - 72,7 pkt
5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - 72,5 pkt
6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie - 69,5 pkt
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie - 68 pkt.
Równouprawnienie:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
Tolerancja osób LGBT+ :
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie
3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
Szkoła wolna od ksenofobii:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie.

Komentarze są wyłączone.