Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Goliny.

2 lipca 2020 r. radni udzielili burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu absolutorium.

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie, burmistrz Mirosław Durczyński uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok.
Najpierw Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię na temat przedstawionego przez burmistrza
sprawozdania z budżetu gminy za 2019. Pozytywnie zaopiniowała też informację o stanie mienia komunalnego.

Udzielenie przez Radę Miasta absolutorium, to duże uznanie dla pracy Burmistrza Goliny w 2019 roku.

 

 

fot.golina.pl

Komentarze są wyłączone.