Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Jest nowy dojazd do ulicy Torowej.

Od dnia 13 lipca 2020 r. Obowiązuje nowy dojazd do ulicy Torowej w Koninie.

W związku wykonywanymi przez PKP pracami przy modernizacji linii kolejowej i zamknięciem przejazdu na Torowej, konieczne było zorganizowanie nowego objazdu od strony ulicy Przemysłowej. Dojazd będzie możliwy drogą przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zarówno od centrum, jak i od strony Ślesina. Z ulicy Torowej natomiast będzie można wyjechać w stronę centrum
i
w kierunku Gosławic.
Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina ds. Gospodarczych: “ Miastu i PKP – co widać po trudnych, ale owocnych negocjacjach - zależy na tym, by sprawnie przeprowadzić i  zakończyć największą w ostatnich latach inwestycję w Koninie, czyli budowę wiaduktu kolejowego i dróg dojazdowych. W ramach dobrej współpracy zgodziliśmy się na przyspieszenie likwidacji przejazdu, ale uzyskaliśmy w zamian wiele kosztownych świadczeń na rzecz mieszkańców: wykonano chodnik w rejonie stacji Konin Zachód, od ulicy Rumiankowej do mieszkań zlokalizowanych przy ul. Parowozownia, przebudowano kolektor deszczowy i sanitarny w tym rejonie. Razem z Miastem Konin spółka wykona chodnik od nowego przejścia podziemnego do osiedla Zatorze. To koszty rzędu kilku milionów złotych, które pokryje spółka, a nie miasto”.

 

fot.konin.pl

Komentarze są wyłączone.