Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kandydat na Prezydenta RP “wisi” na drzewie.

Trwa kampania, widoczne są plakaty kandydatów na na urząd Prezydenta. Widoczne są w różnych miejscach, nawet na drzewach - komitet Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na urząd Prezydenta "zawisł na drzewach" przy ulicy Dworcowej w Koninie.

Plakaty wyborcze Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na urząd Prezydenta pojawiły się na
drzewach. Wywołało to burzliwą dyskusję, czy jest to działanie legalne.
Artykuł 63a Kodeksu wykroczeń mówi: "Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. "
Zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, zwrócił się do inicjatorów o usunięcie plakatów: "Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o zdjęcie niniejszych materiałów wyborczych z drzew przy ulicy Dworcowej. Zostały one tam powieszone bez zgody Miasta, bez uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zresztą nawet gdyby Komitet Wyborczy zwrócił się z takim wnioskiem odrzucilibyśmy go, bo drzewa nie są naprawdę odpowiednim miejscem na agitację wyborczą. Jeśli materiały do jutra nie znikną będziemy zmuszeni naliczać regulaminowe kary."

Komentarze są wyłączone.