Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kategoria: Gospodarka

Projekt “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”- składanie wniosków.

W projekcie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, przedłużono termin składania wniosków o przyznanie pomocy, do dnia15 lutego 2021roku. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodne z miejscem realizacji inwestycji. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność…
Czytaj więcej

Firma z Poznania przebuduje stadion przy ul. Dmowskiego.

Firma z Poznania przebuduje stadion przy ul. Dmowskiego. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie, 8 stycznia, podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych robót na stadionie im. M. Paska przy ulicy Dmowskiego. Przetarg wygrała firma ERMS Plus z Poznania. Projekt zakłada budowę w sumie trzech boisk: dwóch o wymiarach 68…
Czytaj więcej

W Koninie nie będzie podwyżek za odbiór odpadów.

W Koninie nie będzie podwyżek za odbiór odpadów. Miasto Konin ma dla mieszkańców kilka pozytywnych informacji dotyczących opłat: nie będzie podwyżek za odbiór odpadów, ceny biletów MZK pozostają bez zmian, nie zmienia się tez stawka w strefie płatnego parkowania. Rafał Oblizajek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie: "Mimo że wiele samorządów podnosi opłaty…
Czytaj więcej

Budżet Konina na 2021 rok.

Budżet Konina na 2021 rok. Na ostatniej sesji Rady Miasta Konina ustalono budżet na 2021 rok. Uzyskał on poparcie 12 radnych - Koalicja Obywatelska i Lewica, 8 radnych było przeciwnych - klub PiS, 2 radnych: Jakub Eltman - PiS i Jarosław Sidor - radny niezrzeszony wstrzymali się od głosu. Dochody w wysokości 552.699.416,48 złotych i…
Czytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje komputer dla uczących się dzieci.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje komputer dla uczących się dzieci. Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia, może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur…
Czytaj więcej

Trwają prace przy budowie farmy fotowoltaicznej.

Na terenach lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków, budowana jest farma fotowoltaiczna, którą realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. Budowa farmy fotowoltaicznej to jedna z największych inwestycji proekologicznych w naszym regionie. Jej docelowa moc to 2,2 MW. Wczoraj układano na przygotowanych wcześniej specjalnych podporach, elementy fotowoltaiczne, czyli panele. W sumie będzie ich ponad 6,5 tysiąca. Prowadzono także…
Czytaj więcej

Agencja Rozwoju Regionalnego z dotacjami dla firm.

Agencja Rozwoju Regionalnego z dotacjami dla firm. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim, rozpoczyna z dniem 1 stycznia 2021 roku, realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Projekt…
Czytaj więcej

Ulica Działkowa wzbogacona o nowe garaże.

Ulica Działkowa wzbogacona o nowe garaże. Przy ulicy Działkowej w Koninie MTBS wybudowało w latach 2002-2010 , 75 boksów garażowych. Obecnie w segmentach „D” i „F” powstało 35 nowych garaży, co razem daje kompleks 110 garaży. Oddanie dwóch nowych segmentów boksów garażowych stanowiących kontynuację kompleksu garażowego przy ul. Działkowej w Koninie odbyło się 10 grudnia…
Czytaj więcej

MTBS będzie budować mieszkania w Koninie

MTBS będzie budować mieszkania w Koninie. Nowoczesne osiedle budynków wielorodzinnych w pobliżu nowego szpitala w Koninie, pomiędzy ulicami Szpitalną, Jaspisową i Piłsudskiego, wybuduje Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie. Pierwszy budynek, który zawierać będzie 40 mieszkań własnościowych dwu- i trzypokojowych o metrażu 38-65m² oddanych w stanie deweloperskim, zaplanowano na 2022 rok. Każde mieszkanie będzie…
Czytaj więcej

Do Ministerstwa Sportu trafiła już koncepcja stadionu przy ulicy Dmowskiego.

Witold Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Konina wraz z Ewą Kulczyńską, dyrektor MOSiR, złożyli w Warszawie projekt koncepcyjny przebudowy stadionu przy ulicy Dmowskiego. Praca nad koncepcją stadionu im. M. Paska w Koninie trwała kilkanaście tygodni. Oprócz projektu zagospodarowania działki, na której znajdą się trzy boiska zespół powołany przez prezydenta Konina pracował przede wszystkim nad spełnieniem kryteriów…
Czytaj więcej