Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kategoria: Samorząd

Władze Konina zerwały współpracę z Briańskiem i Rzeczycą.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski wysłał pisma do Briańska i Rzeczycy - miast partnerskich w Rosji i Białorusi. w których informuje o zakończeniu współpracy. To reakcja samorządowców na wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską w niepodległej Ukrainie, gdzie Konin ma partnerskie miasto Czerniowce. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Konina rozpoczęła się od wprowadzenia darmowych przejazdów autobusami MZK dla…
Czytaj więcej

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego.

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 2 marca w starostwie. Pierwsze obrady w nowym roku zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z sytuacją w Ukrainie. XXXI sesję rady powiatu rozpoczęło wprowadzenie do porządku obrad stanowiska rady w sprawie aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z…
Czytaj więcej

Apel Posła Tomasza Nowaka do Wojewody Wielkopolskiego.

Poseł Tomasz Nowak zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z apelem dotyczącym zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie Konina. Poseł Tomasz Nowak: „W związku z wojną w Ukrainie i przyjmowaniem w naszym regionie uchodźców wojennych zwróciłem się dziś do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na uruchomienie punktu konsultacyjno-rejestrującego w Koninie, jak również o uruchomienie w trybie pilnym…
Czytaj więcej

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Starosta Koniński wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu, zapraszają do obejrzenia transmisji online XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie odbędzie się w środę 2 marca. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 i przebiegać będzie wg następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego…
Czytaj więcej

Solidarni z Ukrainą.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski napisał list do Romana Klichuka, mera miasta Czerniowce. Od 28 lat Konin i Czerniowce łączy partnerska umowa współpracy. Szanowny Panie Merze, brakuje mi słów, by wyrazić oburzenie i niezgodę na to, co dzieje się w tej chwili w  Ukrainie. Agresja Rosji na Wasz kraj destabilizuje sytuację w Europie, siejąc strach również…
Czytaj więcej

Beata Maszewska II Wicewojewodą Wielkopolski.

Stanowisko II Wicewojewody Wielkopolskiego z dniem 3 lutego objęła Beata Maszewska. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński: „Jestem pewien, że doświadczenie pani Beaty Maszewskiej w dziedzinie szkolnictwa i prawa oświatowego, wzmocni naszą drużynę z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski. Przed nami niełatwy czas naznaczony pandemią Covid-19, ale również szanse dla regionu wynikające z wdrażania wielu rządowych programów”.…
Czytaj więcej

Program “Aktywni plus” z dofinansowaniem na realizację projektów.

Organizacja pozarządowa może otrzymać do 250 tys. złotych na realizację projektów skierowanych do osób starszych w ramach programu "Aktywni plus". Celem programu "Aktywni plus", realizowanego od 2021 r., jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W latach 2021-2025 na realizację tego programu zostanie przeznaczona kwota 200 mln zł. Tegoroczny budżet programu "Aktywni plus"…
Czytaj więcej

Nominacja do nagrody Super Samorząd.

Nominacja do nagrody Super Samorząd. Fundacja Batorego w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, przyznaje nagrody Super Samorząd 2021, za udaną współpracę społeczności lokalnej i władzy samorządowej. Stowarzyszenie M-LAB chciało wzmocnić dialog młodzieży z miastem, bardziej związać młodych z Koninem, dlatego powstała M-BAZA, czyli internetowy katalog miejsc przyjaznych młodzieży w Koninie, zebranych przez nią samą. Za…
Czytaj więcej

Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska w powiecie konińskim.

Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska w powiecie konińskim. Na zaproszenie starosty konińskiego Stanisława Bielika wicewojewoda Aneta Niestrawska odbyła wizytę gospodarską w powiecie konińskim. Głównym punktem była wizytacja inwestycji drogowych realizowanych dzięki rządowym programom oraz otwarcie drogi Stare Miasto-Żychlin dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 339 938,00 zł. Wicewojewoda Aneta Niestrawska: „Przebudowa drogi na odcinku Krzymów - Paprotnia…
Czytaj więcej

Noworoczne spotkanie samorządowe.

Noworoczne spotkanie samorządowe. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu Konińskiego Żanetty Matlewskiej i Starosty Konińskiego Stanisława Bielika, na noworoczne spotkanie samorządowe przybyli: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska,  samorządowcy, przedstawiciele placówek, instytucji podległych powiatowi, służb działających na terenie powiatu konińskiego, firm i organizacji pozarządowych. Wydarzenie odbyło się 13 stycznia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Dzięki gościnności tej…
Czytaj więcej