Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

KBO 2022/2023.

Ruszyła kolejna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty od 1 do 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku podział środków z ogólnej puli:
- wnioski małe do wartości 99.999,99 zł
- wnioski duże od wartości 100.000 zł do 1.000.000 zł

Wnioski będzie można składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną muszą również dotrzeć do urzędu najpóźniej 31 marca do godz. 15:30.
Można będzie również (do północy 31 marca) składać wnioski drogą elektroniczną - poprzez eportal.kosit.konin.eu. W dniu 31.03.2022 roku urząd uruchomi telefon serwisowy KBO, pod którym uzyskają pomoc osoby mające problem ze złożeniem wniosku drogą elektroniczną.

Wniosek jest dokumentem w formie papierowej składanym na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1) do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” dostępnym na stronie  www.konin.pl  oraz  www.kbo.konin.pl  lub dokumentem elektronicznym złożonym przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie dostępnym pod adresem eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug w zakładce „partycypacja społeczna”.

Wniosek bez wszelkich danych osobowych, jest dostępny na stronie internetowej www.kbo.konin.pl  w zakładce „Regulamin KBO/Formularze”.

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.